Biblia

sie 09, 08 Biblia

Jedną z najstarszych i najcenniejszych ksiąg, jakie zostały spisane jest Biblia, inaczej Pismo Święte. Biblia była spisywane przez tysiąclecia, przez 66 pisarzy. Obecnie Biblia jest najczęściej tłumaczoną książką na świecie — w całości lub w częściach wydano ją w przeszło 2400 językach. W niektórych językach istnieje nawet wiele różnych przekładów Pisma Świętego. Księga ta zawiera prawdy historyczne np. dotyczące powstania i upadku całych narodów, geograficzne, np. na długo przed Galileuszem i Kopernikiem podaje, że Ziemia jest okrągła oraz wiele przydatnych w życiu codziennym rad. Księga ta zawiera nawet najpiękniejszy erotyk tj. księgę „Pieśni nad Pieśniami”. Przede wszystkim jednak, Pismo Święte odpowiada na podstawowe pytania: skąd się tu wzięliśmy, po co tu żyjemy, jaki jest sens naszego życia. Mówi też, co się wydarzy w przyszłości. Wszystko, co zawiera jest prawdą, ponieważ Jej prawdziwym autorem jest Bóg. Dlatego Biblia powinna znajdować się w każdym domu, powinniśmy z Niej stale korzystać.