Desdemona

Desdemona jest postacią barwnie odmalowana przez Szekspira, jak zresztą wszystkie stworzone przez Niego postaci. Ukazuje dość powszechną na tamten czas, na obecny zresztą także, przyjmowaną przez kobiety rolę. Desdemona to kobieta ufna i w swej szczerości naiwna. Wierząca w piękny obraz świata malowany w bajkach. Nie...

read more

Krytyka literacka

Krytyka literacka – cóż to takiego ? Możemy powiedzieć, że jest to działalność pisarska, trochę inna od znanej nam formy pisania utworów, polegająca na celowym ocenianiu dzieł literackich, modelowaniu działalności literackiej przez wypowiedzi i dyskusje, oraz interpretacje utworów. Jej celem jest przedstawienie jak...

read more

Literatura

cze 08, 09 Literatura

Posted by in Desdemona, Literatura obecnie

Literatura to twórcze pisanie o wybranej wartości artystycznej. Literatura jest sztuką literacką, jest formą sztuki pisanych. Dosłownie tłumaczone słowo oznacza znajomość z literami od łacińskiego pisma „litera”. Literatura słowa może się odnosić do jakiejkolwiek formy pisemnej. Literatura umożliwia każdemu...

read more

Literatura średniowiecza

mar 26, 09 Literatura średniowiecza

Posted by in Desdemona, Literatura obecnie

Literatura polskiego średniowiecza przypada na okres od X wieku do 1500 roku. W tym okresie mamy do czynienia z literaturą pisaną po łacinie. Jest to najdłuższy okres w dziejach literatury i najbardziej ubogi w teksty literackie. Autorami tekstów są na ogół cudzoziemcy. Wiele dzieł jest anonimowa, a większość z nich...

read more

Lektura popularno – naukowa

W dobie obecnej literatura ma ogromny wpływ na rozwój i zainteresowania człowieka. Ze względu na różnorodność upodobań, literatura składa się z wielu gatunków, po to aby każdy znalazł coś dla siebie. Czytając literaturę wzbogacamy swoje słownictwo, wiedzę oraz przenoszą do innego świata. Literatura potrafi nas...

read more