Krytyka literacka

Krytyka literacka – cóż to takiego ? Możemy powiedzieć, że jest to działalność pisarska, trochę inna od znanej nam formy pisania utworów, polegająca na celowym ocenianiu dzieł literackich, modelowaniu działalności literackiej przez wypowiedzi i dyskusje, oraz interpretacje utworów. Jej celem jest przedstawienie jak...

read more

Literatura

cze 08, 09 Literatura

Posted by in Desdemona, Literatura obecnie

Literatura to twórcze pisanie o wybranej wartości artystycznej. Literatura jest sztuką literacką, jest formą sztuki pisanych. Dosłownie tłumaczone słowo oznacza znajomość z literami od łacińskiego pisma „litera”. Literatura słowa może się odnosić do jakiejkolwiek formy pisemnej. Literatura umożliwia każdemu...

read more

Literatura średniowiecza

mar 26, 09 Literatura średniowiecza

Posted by in Desdemona, Literatura obecnie

Literatura polskiego średniowiecza przypada na okres od X wieku do 1500 roku. W tym okresie mamy do czynienia z literaturą pisaną po łacinie. Jest to najdłuższy okres w dziejach literatury i najbardziej ubogi w teksty literackie. Autorami tekstów są na ogół cudzoziemcy. Wiele dzieł jest anonimowa, a większość z nich...

read more

Biblia

Jedną z najstarszych i najcenniejszych ksiąg, jakie zostały spisane jest Biblia, inaczej Pismo Święte. Biblia była spisywane przez tysiąclecia, przez 66 pisarzy. Obecnie Biblia jest najczęściej tłumaczoną książką na świecie — w całości lub w częściach wydano ją w przeszło 2400 językach. W niektórych...

read more

Epoki literackie

sie 06, 08 Epoki literackie

Posted by in Literatura dawniej, Literatura obecnie

Literatura światowa podzielona, jest ze względu na czas powstawania na epoki. Głównymi epokami są: Średniowiecze, Renesans, Barko, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, Literatura Współczesna. Średniowiecze jest określeniem używanym zarówno w historii jak i w literaturze, i...

read more

Literatura dla dzieci

lut 01, 08 Literatura dla dzieci

Posted by in Literatura dawniej, Literatura obecnie

Nie tylko dorośli uwielbiają zanurzać się w pięknych powieściach, wierszach czy różnego rodzaju literaturze. Zwolennikami tej grupy powieści są także dzieci. Zanim zaczęto pisać dla dzieci, musiały się one zadowolić książkami, bajkami i baśniami pisanymi wyłącznie dla osób dorosłych. Początki literatury...

read more