Epoki literackie

sie 06, 08 Epoki literackie

Literatura światowa podzielona, jest ze względu na czas powstawania na epoki. Głównymi epokami są: Średniowiecze, Renesans, Barko, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, Literatura Współczesna. Średniowiecze jest określeniem używanym zarówno w historii jak i w literaturze, i dotyczy okresu od starożytności, od mniej więcej od V wieku p.n.e. aż do XV wieku n.e. Renesans przypada przede wszystkim na XVI wiek, wiąże się z głębokimi przemianami politycznymi i społecznymi, co uwidoczniło się także w literaturze. Literatura kolejnych epok również odpowiada aktualnie panującej mentalności społeczeństwa oraz wiedzy o świecie. Literatura zachęca do innego spojrzenia na otaczające nas rzeczy, nadawania im nowych znaczeń (barok) zagrzewa do walki (romantyzm), daje wiarę w zmiany, skłania do zapoczątkowywania kolejnych reform (oświecenie), głębszego poznawania świata (pozytywizm) czy do zastanawiania się nad sensem życia, narzucając dekadentyzm (młoda polska).