Krytyka literacka

lip 06, 09 Krytyka literacka

Krytyka literacka – cóż to takiego ? Możemy powiedzieć, że jest to działalność pisarska, trochę inna od znanej nam formy pisania utworów, polegająca na celowym ocenianiu dzieł literackich, modelowaniu działalności literackiej przez wypowiedzi i dyskusje, oraz interpretacje utworów. Jej celem jest przedstawienie jak największej ilości rozbieżnych interpretacji utworu. Krytyka działa jak sieć rybacka która łapie okazy czyli utwory w celu selekcji. Początki krytyki literackiej sięgają 1811 roku. Wtedy S.K. Potocki wydal rozprawę o zasadach krytyki i o potrzebie wprowadzenia jej u nas. Wraz ze wzrostem liczebności czasopism i literatur, krytyka uzyskała masowy zasięg, choć wcale to nie musi pozostawić skazy na danej literaturze. Głównymi czynnikami krytyki są: szkic, recenzja, esej, felieton, publikowane w mediach, czasopismach, w postać książkową. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu krytyka miała naprawdę dużo do powiedzenia a społeczeństwo się z nią liczyło i brało pod uwagę, obecnie jest na wymarciu podobnie jak czytelnictwo.