Lektura popularno – naukowa

wrz 16, 08 Lektura popularno – naukowa

W dobie obecnej literatura ma ogromny wpływ na rozwój i zainteresowania człowieka. Ze względu na różnorodność upodobań, literatura składa się z wielu gatunków, po to aby każdy znalazł coś dla siebie. Czytając literaturę wzbogacamy swoje słownictwo, wiedzę oraz przenoszą do innego świata. Literatura potrafi nas rozbawić, wzruszyć i wywołać emocje. Literatura naukowa rozwija nasz umysł. Pewne badania wykazują, że literatura popularno – naukowa jest wykorzystywana przez uczni podczas przygotowywania się do lekcji w celu uzyskania lepszej oceny, ale także dla zaspokojenia własnych zainteresowań. Wykorzystanie lektur w procesie nauczania sprzyja rozwijaniu samodzielności myślenia, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych. Wspaniałą książką jest encyklopedia, uczeń ma możliwość pogłębiania swoich wiadomości i zgłębienia wiedzy. Człowiek uczy się całe życie, to też cały czas musi korzystać z tego typu literatury, jest zmuszony do aktualizowania swej wiedzy w drodze samokształcenia. A zatem gdy czegoś nie wiemy, wystarczy sięgnąć po literaturę.