Literatura średniowiecza

mar 26, 09 Literatura średniowiecza

Literatura polskiego średniowiecza przypada na okres od X wieku do 1500 roku. W tym okresie mamy do czynienia z literaturą pisaną po łacinie. Jest to najdłuższy okres w dziejach literatury i najbardziej ubogi w teksty literackie. Autorami tekstów są na ogół cudzoziemcy. Wiele dzieł jest anonimowa, a większość z nich nie jest datowana, co stanowi problem określenia czasu ich powstania. Wiele utworów zaginęło bądź zostało zniszczonych min. piśmiennictwa przedchrześcijańskie zawierające wiele wspaniałych pieśni, piosenek, legendy, bajki, mity i baśnie ludowe. Literatura polskiego średniowiecza rozkwitła w XV wieku. Piśmiennictwo miało charakter łaciński i polski, ale zmienił się stan posiadania literatury pisanej w języku narodowym. Treści zostały zróżnicowane przez co wzrosła ich liczba. Powstało wiele wierszy dydaktyczno – religijne, pieśni maryjne, pieśni wielkanocne, kolędy. Wzrosła również ilość utworów o tematyce świeckiej, oraz dzieła prozatorskie pisane w języku polskim i łacińskim. Pod koniec XV w. twórczość pisarzy znamionuje początek epoki renesansu.